เด็กเล็กจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ โรงเรียนเตรียมอนุบาลส่วนใหญ่จึงส่งเสริมให้เด็กทำที่หลากหลาย ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกและได้ฝึกทักษะมากมาย โดยตัวอย่างของกิจกรรมมีดังนี้

กิจกรรมคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ผู้ปกครองและครูจึงควรเอาใจใส่กับทักษะด้านคณิตสาสตร์ของเด็ก ๆ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น การนับจำนวนสิ่งของขนาดเล็กอย่างลูกปัดหรือเมล็ดถั่ว เพื่อให้เด็กรู้จักการคำนวณและทักษะการแก้ไขปัญหา

กิจกรรมการอ่าน

การอ่านเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับเด็ก ๆ เด็กจะเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ ๆ ผ่านการอ่าน ทำให้พวกเขาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา ผู้ปกครองและครูควรส่งเสริมให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจด้านวิทยาศาสตร์

การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องครอบครัวทำให้คุณและลูกของคุณเข้าใจเรื่องราวในครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งทำให้เรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างของคนแต่ละรุ่น ทำให้เด็ก ๆ ได้เสริมสร้างความรู้ด้านสังคมศึกษา

ปั้นตัวอักษรจากดินน้ำมัน

การปั้นตัวอักษรจากดินน้ำมันเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ๆ อีกทั้งช่วยให้ลูกของคุณเรียนรู้ตัวอักษรและการเรียงคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบที่คั่นหนังสือด้วยตัวเอง

การทำที่คั่นหนังสือเองเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ๆ อีกทั้งช่วยให้ลูกของคุณได้เรียนรู้ตัวอักษรและเรียนรู้การเขียนชื่อของตนเอง

เล่นดนตรีด้วยเครื่องครัว

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้การนับจังหวะและการเล่นดนตรีได้ด้วยการเคาะหม้อหรือกระทะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกและทำได้ง่าย ๆ จากอุปกรณ์รอบตัว

ทำกระดานเล่านิทาน

กิจกรรมการทำกระดานเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีจินตนาการและใช้ฝีมือในการออกแบบกระดานนิทานด้วยตนเอง

การทดลองกับกระจก

การใช้วัตถุขนาดเล็กมาเล่นกับกระจกหรือปริซึมที่มีขนาดหลากหลาย ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการสะท้อน, แสง, และเรียนรู้ว่าตาของเราสามารถมองเห็นวัตถุได้อย่างไร อีกทั้งได้เรียนรู้การเกิดรุ้งจากการใช้ปริซึมอีกด้วย

ละลายวัตถุ

ละลายวัตถุโดยใช้ถาดหลุมอบขนมมาใส่วัตถุประเภทต่าง ๆ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องแสงอาทิตย์, อุณหภูมิ, และการละลาย

เรียนรู้เรื่องกลิ่น

อุปกรณ์ที่ใช้คือขวดขนาดเล็กที่มีฝาปิด, สำลี, และกลิ่นต่าง ๆ เช่น น้ำหอม, ช็อกโกแลต, ขิง, มะนาว, และวานิลลา เป็นต้น ลองใส่กลิ่นเหล่านี้ลงไปในขวดและให้เด็ก ๆ ได้ลองทายดู

นับเหรียญ

การนับเหรียญช่วยเด็กสามารถเรียนรู้การนับเลขได้ง่าย ๆ

เล่นเกมปริศนาจากชื่อ

การเล่นเกมปริศนาจากชื่อช่วยให้เด็ก ๆ สะกดชื่อของตนเองได้อย่างถูกต้อง

เดินตามเส้นรูปทรง

คราวหน้าเมื่อพาเด็ก ๆ ออกจากบ้าน ลองหารูปทรงต่าง ๆ บนพื้นและให้เด็ก ๆ เดินตามรูปทรงเหล่านั้นดูค่ะ

เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว

 

หากคุณกำลังมองหาโรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรีที่มีกิจกรรมมากมายซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะและเหมาะสมกับบุตรหลานของคุณ ติดต่อโรงเรียนของเราได้เลยค่ะ

 

Tags: