กิจกรรมสนุก ๆ ที่ลูกของคุณจะได้เรียนรู้จากโรงเรียนเตรียมอนุบาล

เด็กเล็กจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จึงส่งเสริมให้เด็กทำที่หลากหลาย ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกและได้ฝึกทักษะมากมาย โดยตัวอย่างของกิจกรรมมีดังนี้