ศิลปะการเป็นผู้นำในที่ทำงาน

ผู้นำที่ดีจะมองสภาพสังคมอย่างความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย อีกทั้งให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม, ตัวพนักงาน, และสิ่งที่พนักงานเลือก นอกจากนี้ผู้นำยังชอบความท้าทาย, กระตือรือร้น, ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป, และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้อื่นได้